Thư viện Bàn ăn, Bàn trà AConcept

Loại thư viện: Model AIHouse
Dung lượng file: 9.22 KB


Sản phẩm

 • Bàn café Alisma -
 • Bàn cafe Barnsley -
 • Bàn cafe Casia -
 • Bàn cafe Century -
 • Bàn cafe Cadiz -
 • Bàn cafe Dudley -
 • Bàn cafe Eliptical -
 • Bàn cafe Goldington -
 • Bàn cafe Hoya -
 • Bàn cafe Laxey -
 • Bàn cafe Prunus -
 • Bàn cafe Stavanger -
 • Bàn cafe Sunmoon -
 • Bàn cafe Stavanger -
 • Bàn cafe Soli -
 • Bàn cafe Tess -
 • Bàn cafe Tinka -
 • Bàn café Vigo -
 • Bàn ăn Century -
 • Bàn ăn Heaven -
 • Bàn ăn Halifax -
 • Bàn ăn Laxey -
 • Bàn ăn Marte -
 • Bàn ăn Wales -

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng phần mềm AiHouse để mở file.
Đăng nhập phần mềm tại https://www.aihouse.com, chọn menu Open local và mở file SWJ này ra. Chọn các model sản phẩm trong đó và click biểu tượng hình Ngôi sao để thêm vào Hộp yêu thích (Favorite). Khi nào cần sử dụng, chỉ cần vào Hộp yêu thích để lấy model ra đưa vào bản vẽ.

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.